Leveringen en retourzendingen

CREATIE- EN LEVERTIJDEN

Onze doorlooptijden voor creatie zijn over het algemeen 2 tot 3 werkdagen vanaf de datum van ontvangst van betaling. Daarna komen de levertijden die specifiek zijn voor elke vervoerder. Tijdens feestdagen of uitzonderlijke periodes kan de levertijd langer zijn.    Zendingen worden met de grootste zorg gemaakt. De koper is verantwoordelijk voor eventuele speciale verpakkingen. Zendingen worden franco verzonden en zijn voor risico van de koper. Wij wijzen alle verantwoordelijkheid af voor schade opgelopen tijdens het transport. Levertijden op onze website zijn alleen ter informatie. We kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vertraging, noch kan dit aanleiding geven tot een vordering voor boetes of schadevergoeding, noch kan dit leiden tot annulering van bestellingen door de klant.

TERUGZENDING VAN GOEDEREN

Voor alle bestellingen die niet “op maat” of “bederfelijk” zijn, heeft de klant het wettelijke recht om de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst te annuleren. Bestellingen “op maat” of “bederfelijk” hebben geen herroepingsrecht na betaling, aangezien de producten niet opnieuw kunnen worden verkocht. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ons schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om zijn herroepingsrecht uit te oefenen binnen 14 dagen na de datum waarop de bestelling werd geleverd, en om onze toestemming te verkrijgen voordat hij de goederen terugstuurt. De bewijslast met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht volgens deze bepalingen ligt bij de klant. De klant moet de goederen op eigen kosten aan ons retourneren binnen 14 dagen na de dag waarop hij ons op de hoogte heeft gesteld van zijn beslissing om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Als de klant slechts een deel van de bestelling retourneert, worden de leveringskosten niet terugbetaald. Verzendkosten worden vergoed tot het bedrag van onze goedkoopste optie. Artikelen moeten in hun originele verpakking worden teruggestuurd naar ons onderstaande adres, in een staat die geschikt is voor wederverkoop. Na de wettelijke termijn worden geen retourzendingen meer geaccepteerd, tenzij we vooraf schriftelijke toestemming hebben gegeven. Restitutie is alleen mogelijk na ontvangst van de goederen in ons pand en na een kwaliteitscontrole.

Yueran Deng
Luzernestraat, 30/5
1030 Brussel
België